Priser
Alla priser visas exklusive moms. Alla priser gäller för hel förpackning. Vi reserverar oss för pris och valutaförändringar samt kraftiga råvaruprishöjningar som ligger utanför vår kontroll. Momsen redovisas separat på fakturan. Reservation för ev. tryckfel.

Ordererkännande
En orderbekräftelse mailas till den angivna e-post adressen. Kunden har ansvar för att kontrollera att beställningen stämmer. Eventuella fel eller ändringar ska meddelas inom 24h. Därefter träder beställningen i kraft.

Betalningsvilkor
Faktura skickas med 30 dagars förfallodag till företag och kontantbetalning för privatpersoner. För nya kunder sker kreditkontroll, där vi förbehåller oss rätten att kräva förskottsbetalning. Personnummer eller organisationsnummer ska alltid anges vid beställning.

Betalning efter fakturans förfallodag debiteras dröjsmålsränta med 12%. Vid skriftlig betalningspåminnelse tillkommer en påminnelseavgift på 50kr.

Leveranstid
Leveranstiden meddelas i varje enskilt fall men leveranstiden ligger normalt på 3 arbetsdagar för standardprodukter.

Frakter och fraktkostnader
Kostnad för frakt tillkommer på alla beställningar upp till 30 000:-, detta beräknas på volymen och vikten av det beställda samt leveransort. Kunden måste alltid finnas på plats då godset anländer. Om kund inte finns närvarande vid leveranstillfället debiteras kunden eventuella omkostnader.